Szkoła Podstawowa nr 3 w Grudziądzu

Wakacje
Przejdź do treści

W naszej szkole od 2003 roku działa Szkolne Koło Caritas. Jest to organizacja uczniowska działająca na zasadzie wolontariatu. Jej celem jest mobilizowanie młodych ludzi do działalności na rzecz potrzebujących i uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka.
Opiekunami są p. Krystyna Michalska, p. Aneta Ćwiertnia oraz  p. Anna Mykowska.


Uczniowie należące do SKC corocznie biorą udział w różnorodnych akcjach
i przedsięwzięciach, np.:


1. Z
bierają plastikowe zakrętki, by pomóc w zakupie wózków inwalidzkich,
2. Wykonują karty świąteczne dla osób chorych z parafii,
3. Przygotowują paczki świąteczne dla dzieci z naszej szkoły,
4. Uczestniczą w imprezach organizowanych przez Grudziądzkie Centrum Caritas i Caritas Diecezji Toruńskiej:

  • wyjeżdżają do Torunia na Inaugurację Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom połączoną z pokazami na lodzie,

  • wraz z innymi wolontariuszami SKC  świętują w Toruniu Dzień Dziecka,

  • biorą udział w pielgrzymce do Bielczyn koło Chełmży – sanktuarium Błogosławionej Juty, patronki Grudziądzkiego Centrum Caritas,

  • bawią się na imprezie świąteczno – noworocznej w bursie przy ul. Hallera,

  • rozwijają swoje zainteresowania biorąc udział w rozmaitych konkursach,

  • wyjeżdżają na różne formy zimowego i letniego wypoczynku...


Wolontariusze należący do naszego koła chętnie włączają się w realizację podejmowanych zadań, a nawet sami inicjują niektóre działania.

21 stycznia 2012r. w bursie szkolnej przy ul. Hallera odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne dla  wolontariuszy grudziądzkich Szkolnych Kół Caritas. Uczniowie naszej szkoły również w niej uczestniczyli.
Najpierw była część oficjalna, podczas której ks. Marek Bożyszkowski złożył przybyłym osobom życzenia oraz zaśpiewał ze wszystkimi kolędę. Potem rozpoczęła się zabawa z licznymi konkursami. Karolina Bułgajewska została królową balu. Na zakończenie wolontariusze otrzymali od świętego Mikołaja słodką niespodziankę.

Wróć do spisu treści