Szkoła Podstawowa nr 3 w Grudziądzu

Wakacje
Przejdź do treści

Szkolne  Koło  PCK obejmuje  swoją  działalnością  całą  społeczność uczniowską  współpracując  z  Samorządem Uczniowskim  i szkolnym kołem„Caritas”. W  swe  działania  angażujemy  także  nauczycieli  i  innych pracowników naszej szkoły; wielką siłę wsparcia stanowią rodzice uczniów.

Cele działań:

  • Propagowanie zdrowego stylu życia

  • Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zasad zachowania  higieny  osobistej i higieny  miejsca pracy

  • Zachowanie wolności od uzależnień

  • Propagowanie idei Czerwonokrzyskich

  • Aktywizacja uczniów i kształtowanie postaw wrażliwych na los innych ludzi

  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej

  • Uświadamianie możliwości niesienia pomocy innym

25 października 2011 r. – odbyła się rejonowa akademia z okazji 95 lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Imprezę uświetniły dzieci i młodzież z różnych placówek szkolnych.  Między innymi uczennice naszej szkoły należące do zespołu wokalnego prowadzonego przez p. Artura Lewandowskiego zaśpiewały 3 utwory. Organizatorzy zadbali o to, aby dzieci nie zapomniały tego dnia. Otrzymały w prezencie pluszowe zabawki.

Wróć do spisu treści