Szkoła Podstawowa nr 3 w Grudziądzu

zostało do przewy świątecznej
zostało do przerwy świątecznej
Przejdź do treści
   
Drodzy Rodzice!

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej informuje, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty, zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Do 7 kwietnia 2020 r., do godziny 15:00 rodzice proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci złożenia pisemnego oświadczenia. W tym celu należy pobrać druk, który znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp3.edu.pl w: zakładce dla rodziców- zapisy do szkoły- oświadczenie.

Oświadczenie można przesłać drogą mailową na adres: sp3jkgr@poczta.onet.pl lub osobiście wrzucić do skrzynki na korespondencję znajdującej się w wejściu do szkoły.

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 24/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 stycznia 2020 r.)

Anna Kuchta
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Wróć do spisu treści