Szkoła Podstawowa nr 3 w Grudziądzu

Wakacje
Przejdź do treści

Wdarzenia, które zostały zapisane na porzedniej stronie internetowej szkoły od 2012/2013 i w latach poprzednie.

GRUDZIĄDZKIE DNI KOPERNIKOWSKIE

Z okazji Grudziądzkich Dni Kopernikowskich  na przełomie lutego i marca 2012r. odbył się międzyszkolny konkurs plastyczno – literacki pt. „40 – lecie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu” dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych miasta i gminy Grudziądz. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 16 w Grudziądzu. Na konkurs plastyczny zatytułowany „Niebo w moim planetarium” wpłynęło 140 prac z 10 szkół.
Laureatem konkursu został uczeń naszej szkoły – sześcioletni <B>Nikodem Kalinowski z klasy I a. Zajął III miejsce</B>. W dniu 29.03 2012r. uczestniczył on wraz ze swoją mamą i wychowawczynią, p. Anetą Ćwiertnia w otwarciu wystawy prac w Bursie Szkolnej przy ul. Hallera. Podczas tej uroczystości Nikodem otrzymał dyplom i nagrody, które wręczył mu p. Przemysław Ślusarski – wice prezydent naszego miasta.

Międzyszkolny Turniej Biblioteczny

W październiku biblioteki szkolne obchodziły Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji już od kilku lat Szkoła Podstawowa Nr 7 w Grudziądzu organizuje Międzyszkolny Turniej Biblioteczny dla innych Szkół Podstawowych.
Sama  SP 7 jako organizator nie bierze w nim udziału. W tym roku Turniej przypadł w ostatni piątek i dominowała w nim tematyka baśniowa. Zawodnicy zmagali się z pytaniami dotyczącymi cech baśni, rozpoznawali je po przeczytanym fragmencie czy też losowali z "magicznego worka" rekwizyty przyporządkowując je do określonych baśni.
Spotkanie to było raczej dobrą zabawą niż stresującym testem, a najbardziej rozczytaną szkołą w baśniach okazała się Szkoła Podstawowa Nr 15, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 21, trzecie Szkoła Podstawowa Nr 3

29 listopada 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się podsumowanie V Powiatowego Turnieju Ekologicznego. Nagrody, ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo Jamy laureatom wręczył Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski.
Jak powiedzieli przedstawiciele konkursowego jury, poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Uczestnicy - uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego i Grudziądza, wykazali się bardzo szeroką wiedzą z zakresu ekologii i ochrony przyrody oraz znajomością terenu naszej "małej ojczyzny".
Uczniowie naszej szkoły- troje finalistów, otrzymali wyróżnienia
:

Maria Jachim- Szymanska, klasa 6 b,
Cezary Choliński, klasa 5 a,
Juliana Palikowska, klasa 6 a.


Wróć do spisu treści