Szkoła Podstawowa nr 3 w Grudziądzu

Wakacje
Przejdź do treści
klasa 5a - do 17 maja 2020 roku

numer kolejny zadania
j. polski
2 - gotowe
matematyka
2 - gotowe

geografia
historia
biologia2 - gotowe
muzyka
informatyka
matematyka
zaj. roz.
j. angielski


godzi.
z wych.
plastyka
technika
etyka
religiawf

klasa 5a - od 18 maja 2020 roku

numer kolejny zadania
j. polskimatematyka

geografiahistoria


biologiamuzyka

informatyka

matematyka
zaj. roz.


j. angielski

godzi.
z wych.


plastyka

technika
etyka


religia
wf

Wróć do spisu treści